Semalt: Mẹo dữ liệu web Scrape - Đừng bỏ lỡ!

Khi bạn không thể lấy dữ liệu được yêu cầu trong web, có những phương pháp khác mà người ta có thể sử dụng để có được những vấn đề cần thiết đó. Chẳng hạn, người ta có thể lấy dữ liệu từ các API dựa trên web, trích xuất dữ liệu từ nhiều tệp PDF khác nhau hoặc thậm chí từ các trang web cạo màn hình. Trích xuất dữ liệu từ các tệp PDF là một nhiệm vụ đầy thách thức vì PDF thường không chứa thông tin chính xác mà người ta có thể yêu cầu. Mặt khác, trong quá trình cạo màn hình, nội dung được trích xuất được cấu trúc bằng một mã hoặc bằng cách sử dụng tiện ích cạo. Lấy dữ liệu web phế liệu có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng một khi người ta có ý tưởng về những gì cần phải làm, thì nó trở nên dễ dàng.

Dữ liệu máy có thể đọc được

Một trong những mục tiêu chính của quét web là có thể truy cập dữ liệu có thể đọc được bằng máy. Dữ liệu này được tạo bởi máy tính để xử lý và một số ví dụ định dạng của nó bao gồm các tệp XML, CSV, Excel và Json. Dữ liệu có thể đọc bằng máy là một trong những cách khác nhau mà người ta có thể sử dụng để lấy dữ liệu web vì đây là một phương pháp đơn giản và nó không đòi hỏi kỹ thuật cao để xử lý nó.

Trang web cạo

Quét các trang web là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để có được thông tin cần thiết. Có một số trường hợp khi các trang web không hoạt động đúng.

Mặc dù cào web được ưa thích nhất, nhưng có nhiều yếu tố khác nhau khiến cho việc nạo trở nên phức tạp hơn. Một số trong số chúng bao gồm mã HTML được định dạng sai và chặn truy cập hàng loạt. Rào cản pháp lý cũng có thể là một vấn đề trong việc xử lý dữ liệu web cạo vì có một số người bỏ qua việc sử dụng giấy phép. Ở một số quốc gia, điều này được coi là phá hoại. Các công cụ có thể giúp cạo hoặc trích xuất thông tin bao gồm các dịch vụ web và một số tiện ích mở rộng trình duyệt tùy thuộc vào công cụ trình duyệt đang được sử dụng. Dữ liệu web cạo có thể được tìm thấy trong Python hoặc thậm chí PHP. Mặc dù quá trình này đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, nhưng nó có thể dễ dàng nếu trang web mà một người sử dụng là đúng.